Formatie

  • Vaste formatie: 42,3 fte (inclusief directeur).
  • Aantal fte op 31 december 2017: 42,9 fte in dienst, inclusief de directeur.
  • Aantal inleenkrachten op 31 december 2017: 10 (7,8 fte)
  • Stagiairs: 2 (projecten / team allround vakmannen)

Om de komende jaren op een verantwoorde manier en met behoud van kwaliteit ons werk te kunnen doen, pasten we de formatie aan naar gemiddeld 46 fte inclusief inleenkrachten.