Ondernemingsraad

In 2017 voerden OR en bestuurder veelvuldig overleg. Gespreksonderwerpen waren het jaarverslag, trimesterrapportages, begroting en ondernemingsplan. De OR werd advies gevraagd over het huisvestingsplan, kader duurzaamheid en betaalbaarheid en kreeg instemmingsverzoeken over het beleidskader verlof en de regeling woonwerkverkeer.