Ziekteverzuim

In 2017 was het verzuim gemiddeld 6,5%, de meldingsfrequentie 0,69. Daarvan was 5,27% langdurig ziek (meer dan 30 dagen). Langdurig verzuim en re-integratietrajecten werden intensief begeleid door het management, P&O en de arbodienst. In 2017 waren er vier re-integratietrajecten.