Overleg met Ondernemingsraad

In 2018 voerden Ondernemingsraad en bestuurder veelvuldig overleg. Gespreksonderwerpen waren het jaarverslag, trimesterrapportages, begroting en ondernemingsplan. De OR werd advies gevraagd over de vernieuwing van de werkplekken en werkomgeving en kreeg instemmingsverzoeken over de regeling woonwerkverkeer, het installeren van vertrouwenspersonen en het privacybeleid.