Ziekteverzuim was hoog

Helaas hadden we in 2018 te maken met een hoog ziekteverzuim: 9,1%. Het verzuim was vooral van langdurige aard. Een aantal medewerkers kreeg te maken met een ernstige, niet werkgerelateerde ziekte.

We ondersteunen medewerkers waar mogelijk als ze door ziekte uitvallen en uiteraard zijn daar ook andere partijen bij betrokken, zoals bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.