Overleg met toezichthouders

Over de risico’s is ook overleg gevoerd met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De Aw en het WSW volgen de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied nauwgezet. Woonborg informeert beide partijen over de gevolgen voor haar portefeuilleplan.