Prestatieafspraken

we werken samen met gemeenten en AH WOON om samen op gelijkwaardige basis afspraken te maken over de volkshuisvestelijke opgave per gebied. Deze afspraken leggen we vast in prestatieafspraken.