DSCR

Debt Service Coverage Ratio. Dit getal geeft de verhouding weer tussen de operationele kasstroom en het saldo van de rentebaten en –lasten en de fictieve aflossing op basis van de resterende gemiddelde looptijd van het woningbezit.