FKO

Fonds Klein Onderhoud. Heet per 1 januari 2018 Reparatie-abonnement. Onze huurders kunnen voor een vast maandbedrag lid worden. Wij verrichten dan het onderhoud, dat op basis van de lijst kleine herstellingen voor rekening van de huurder zou komen. Bovendien bezoeken we de woningen van de leden eens per drie jaar voor preventief service-onderhoud.