Herziene Woningwet

een grote herziening van de Woningwet werd van kracht op 1 juli 2015. Gelijktijdig trad de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking en de Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.