Solvabiliteit

het percentage dat aangeeft welk deel van de totale bezittingen gefinancierd is met eigen vermogen.