Stichtingskosten

de totale kosten voor grond en opstal, die we maken bij het realiseren van een project.