Waardering voor AH WOON

We stellen het op prijs dat we jaarlijks een aantal keren overleg voeren met de huurdersorganisatie AH WOON. Dat overleg is constructief, niet altijd met dezelfde uitkomst, maar respectvol naar ieders rol en verantwoordelijkheid. Waardering is er voor de inzet die deze vrijwilligers plegen. Ik realiseer me dat er veel van ze wordt gevraagd. Graag biedt de RvC daar de helpende hand, daar waar mogelijk en gewenst.