Toezicht op strategie

De RvC is in 2018 geïnformeerd over het vervolgproces van de totstandkoming van een nieuw huurprijsbeleid. We zijn door de bestuurder en adviesbureau Companen  - die Woonborg begeleidde in dit proces – bijgepraat over de weg die is bewandeld wat betreft het vaststellen van het nieuwe huurbeleid. De inhoudelijke gedachtelijn is toegelicht en we zijn bijgepraat over de samenwerking en overwegingen. De RvC heeft vervolgens een besluit genomen over de uitgangspunten voor het huurbeleid 2018 en verder. Het Ondernemingsplan 2018 – 2021 hebben we in het voorjaar van 2018 goedgekeurd.