Deskundigheidsbevordering

Wij zijn alert op de juiste kennis en ervaring binnen de RvC. Alle RvC-leden zijn lid van de VTW en maken gebruik van het professionaliseringsaanbod van diverse opleidingsinstituten om onze vakkennis op peil te houden via permanente educatie (PE).  De PE-punten staan in het overzicht in paragraaf 4.12.