Bijeenkomsten van de Auditcommissie

De commissie kwam in 2018 driemaal bijeen. Bij de bijeenkomsten waren ook de directeur-bestuurder, de controller, de manager Financiƫn en Bedrijfsvoering en afhankelijk van de onderwerpen leden van de staf aanwezig. Daarnaast heeft de externe accountant tweemaal deelgenomen aan de vergadering. Tussen de vergaderingen door was er af en toe contact met de directeur-bestuurder. De Auditcommissie waardeert de kundige inbreng van de controller en de goede voorbereiding van de vergaderingen door de directeur-bestuurder en het secretariaat.