Extra aandacht voor waarderingssystematiek

In de vergaderingen is meerdere keren en uitgebreid aandacht besteed aan de veranderde waarderingssystematiek voor het bezit, de verschillende nieuwe waardebegrippen en de implicaties daarvan voor Woonborg. Daarnaast is aandacht besteed aan de kwaliteit en ‘robuustheid’ van de bezetting van de financiële functie. Verder heeft de Auditcommissie toezicht gehouden op de ontwikkeling van de balans tussen de financiële draagkracht van Woonborg op langere termijn en het beroep dat daarop wordt gedaan vanuit de groei- en duurzaamheidsambities.