Gespreksonderwerpen in de Auditcommissie

  • jaarrekening en jaarverslag 2017
  • bevindingen controle jaarrekening 2017, verslag externe accountant over de controle jaarrekening 2017
  • bevindingen interim controle voor jaarrekening 2018 en managementletter van externe accountant
  • evaluatie accountant
  • proces meerjarenbegroting 2018 - 2029
  • treasuryjaarplan 2019