Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie zorgt voor het werkgeverschap voor de bestuurder en de personele continuïteit van de RvC. Met de bestuurder werden prestatieafspraken gemaakt en is een functioneringsgesprek gevoerd over de voortgang hiervan. Ook is er met de bestuurder een hernieuwd commitment voor de komende jaren gemaakt. Er zijn drie speerpunten vastgelegd waaraan gewerkt gaat worden de komende jaren en op basis waarvan getoetst gaat worden. De Remuneratiecommissie bestond uit Annette Stekelenburg (voorzitter) en Emme Groot.