Sterk verankerd in ons werkgebied met een breed netwerk

We hebben een breed en relevant netwerk met gemeenten, sociale wijkteams, ketenpartners, collega-corporaties, bedrijven en samenwerkingspartners. Hieronder een aantal samenwerkingsverbanden en projecten waarbinnen we betrokken zijn of een rol vervullen:

  • Drents woonlastenonderzoek
  • Project Drenthe woont circulair
  • Energieneutraal wonen in Drenthe in 2040
  • Drenthe Huurt
  • Samenwerkingsverband Groningse woningcorporaties C14
  • Samenwerking met Wold & Waard
  • Loopbaaninitiatief
  • Regionale Geschillencommissie Groningen en Drenthe