Afscheid van de gemeente Haren

In het overleg in de gemeente Haren was naast de voortgang en het maken van nieuwe afspraken voor 2019, uiteraard ook de fusie met de gemeenten Groningen en Ten Boer een vast onderwerp. Onze lopende prestatieafspraken zijn vrijwel allemaal behaald, de nieuwe afspraken hebben we op een praktische manier opgesteld. Bij het overleg hierover sloten ook ambtenaren van de nieuwe gemeente Groningen zich aan. Zo hebben we verbinding gemaakt en werken we in 2019 verder aan deze nieuwe lokale samenwerking.