Voortgang bewaken en nieuwe afspraken maken

In 2018 werkten we aan de uitvoering van alle afspraken én alvast aan nieuwe prestatieafspraken voor 2019. Gedurende het jaar hebben we in alle gemeenten een planning van ambtelijke en bestuurlijke (tripartite) overleggen om met elkaar de voortgang te bewaken en te bespreken. We merken dat we elkaar steeds beter verstaan. De thema’s in de prestatieafspraken komen in dit jaarverslag op diverse plekken aan de orde.