Wacht- en zoektijden verder uitwerken

Alle gezamenlijke partijen willen de monitoring van de wacht- en zoektijden nog iets verder uitwerken. Dit hangt nauw samen met het woonruimteverdeelsysteem dat we kiezen in Drenthe en of we een ander systeem gaan hanteren voor onze woningen in Haren en omliggende dorpen.