Verkoop

We verkochten 26 woningen, waarvan drie aan zittende huurders. De meeste andere woningen (18 in totaal) werden verkocht aan mensen die in ons werkgebied wonen. De helft van de kopers was tussen 20 en 35 jaar. Het gemiddeld aantal dagen leegstand (tussen de einddatum van de huurovereenkomst en de datum van passeren van de akte van levering bij de notaris) was 88 dagen.

  • gemiddelde verkoopprijs € 149.000 
  • gemiddelde taxatiewaarde € 126.200 
  • gemiddelde WOZ-waarde € 133.000