Energiemonitoring bij NOM gaat nog niet vlekkeloos

Wanneer woningen de benodigde energie zelf duurzaam opwekken mag de woning het predicaat Nul op de Meter voeren en kan een verhuurder voor de extra duurzaamheidsinvestering een vergoeding vragen aan de huurder. Deze energieprestatievergoeding kan alleen gevraagd worden als de NOM-woning aan technische eisen voldoet en wanneer de huurder de energiestromen kan inzien. Omdat de monitoring van energiestromen bij NOM-woningen nog in de kinderschoenen staat, werken we met drie pilots. Elke pilot heeft een andere leverancier en een ander monitoringssysteem. We konden van de 40 gerenoveerde NOM-woningen bij 14 woningen EPV in rekening brengen.