In kleinere stappen richting einddoel

We maakten in 2018 een “routekaart” naar een energieneutraal woningbestand in 2040. Daarbij merkten we dat maatregelen voor het behalen van gemiddel label B soms in conflict komen met maatregelen die passen bij doelstellingen voor energieneutraal wonen. We zijn hierdoor wat terughoudender geworden in het doen van grote investeringen per woning. Onze insteek is nu dat we waarschijnlijk beter het pad kunnen kiezen waarin we kleinere stappen zetten naar energiebesparende maatregelen per woning.