Samenwerking met samenwerkingspartners in zorg en welzijn

In onze regio hebben diverse langlopende samenwerkingsverbanden met partijen binnen zorg en welzijn, OGGZ en andere maatschappelijke organisaties. In 2018 hebben we actief de samenwerking gezocht met onze samenwerkingspartners in de zorg. Zo hebben we met stichting Sprank gekeken naar de samenwerking in de Bernardpassage in Roden en spraken we met Cosis en stichting Welzijn in Noordenveld naar een andere invulling van het gebruik van de Scheepstraschool in Roden. Dat laatste heeft geleid tot een hernieuwd samenwerkingsverband waar ook de gemeente Noordenveld bij betrokken was. Inmiddels is Welzijn in Noordenveld verhuisd naar de Scheepstraschool. Daarmee is er een mooi nieuw trefpunt ontstaan in het dorp.