Mooie scores in de Aedes Benchmark

In de Aedes benchmark worden vijf prestatievelden geanalyseerd. Een A betekent: ten opzichte van vergelijkbare woningcorporaties behoort de organisatie bij de koplopers. Een B betekent: de organisatie scoort gemiddeld. Een C: de score is minder goed dan de vergelijkbare organisaties. Onze scores in 2018:

  • A voor beschikbaarheid & betaalbaarheid 
  • A voor bedrijfslasten
  • B voor duurzaamheid
  • C voor onderhoud en verbetering
  • C voor huurdersoordeel

Woonborg heeft net als in 2017 de bedrijfslasten laag weten te houden. We deden het ten opzichte van collega-corporaties goed. Ook lagen we met een gemiddelde huurprijs van € 496 onder het landelijk gemiddelde. Ook op betaalbaarheid & beschikbaarheid haalden we een mooi resultaat. Woningzoekende vinden bij Woonborg redelijk snel een woning zodra zij actief op zoek zijn. Een gemiddelde zoektijd van 9 maanden is ten opzichte van andere gebieden in Nederland snel. De score B op duurzaamheid was een score waar we trots op mogen zijn en toont onze inzet op dit gebied. De score C op huurdersoordeel bevestigde ons eigen beeld: klanttevredenheid verdient onze aandacht. We vertellen daar meer over in hoofdstuk 2.6. .