Externe accountant

De keuze voor de externe accountant wordt door de RvC bepaald, na overleg met het bestuur en na advies van de Auditcommissie. Wij hebben besloten om de opdracht aan de huidige accountant PwC te verlengen tot en met controlejaar 2019. De verplichte kantoorrotatie is vanaf verslagjaar 2020.