Fraudepreventie

In een aparte werksessie behandelden we het onderwerp fraudepreventie en integriteit. De opvolging moet nog door het management worden uitgewerkt. Dat gebeurt door het beleid, voor het beperken van frauderisico’s en te treffen maatregelen, een plaats te geven in het risicomanagement.